ฟาร์มปศุสัตว์, สถานที่ท่องเที่ยว, สถานีทดลองเกษตร, สวนดอกไม้, สวนผลไม้

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม สะท้อนสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย

ประวัติความเป็นมา

ปีพ.ศ. 2531 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เริ่มจากการเป็นแหล่งผลิตไข่ไหมจำหน่ายให้สมาชิกเกษตรกรเพื่อรับซื้อรังสดในการผลิตเส้นไหม และเป็นพื้นที่ปลูกหม่อนอันเป็นอาหารหลักของหนอนไหม บนพื้นที่ 600 ไร่ ในตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  และในปีพ.ศ. 2544 ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปีละครั้งช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร พร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหม

ต่อมาในปีพ.ศ. 2550 จิม ทอมป์สันได้ริเริ่มนำบ้านอีสาน อันเป็นสถาปัตยกรรมไทยอีสานที่เป็นเอกลักษณ์มารวบรวมไว้บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ อาทิ บ้านโคราช บ้านภูไท และเรือนเหย้า  ใน “หมู่บ้านอีสาน” มีการจำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น อาหารการกิน และการประกอบอาชีพของชาวบ้านในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวอีสานอันเรียบง่ายและพอเพียง และในปี พ.ศ. 2551 ได้เพิ่ม “หมู่บ้านโคราช” ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการสะท้อนสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของภาคอีสานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ปี พ.ศ. 2552 ริเริ่มโครงการ อาร์ต ออน ฟาร์ม อันเป็นผลงานจากความร่วมมือระหว่างหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน และจิม ทอมป์ ฟาร์ม มีการเชื้อเชิญศิลปินมาทำผลงานศิลปะในบริบทที่เกี่ยวกับเชิงนิเวศน์และงานสถาปัตยกรรมของภาคอีสาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงศิลปะ ชีวิต และธรรมชาติเข้าด้วยกัน

ข้อมูลทั่วไป

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม มีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทยเชื้อสายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างสำนึกในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมอีสานอันเก่าแก่และงดงาม

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม มีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวออกเป็นหลายส่วน ดังนี้

จุดที่ 1 ทุ่งปอเทืองและสวนลอยฟ้า
จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยบรรยากาศธรรมชาติของสวนลอยฟ้า ซึ่งสาธิตวิธีการปลูกพืชผักนานาชนิดแบบลอยฟ้า ทั้งไม้ดอกสวยงามและพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษ ความงดงามของทุ่งปอเทืองสีเหลืองอร่ามจากมุมสูง โดยจุดนี้สามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มใต้ร่มเงาของซุ้มน้ำเต้า ก่อนจะเดินทางเพื่อชมจุดต่างๆต่อไป

จุดที่ 2 ทุ่งทานตะวันและลานฟักทอง
เพลิดเพลินกับภาพความสวยงามตามธรรมชาติของเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์ อาทิ ทุ่งทานตะวันหลากสี, ทุ่งคอสมอส ที่เบ่งบานรับลมหนาว พร้อมเพลิดเพลินไปกับแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติกลางแจ้ง

ตื่นตากับภูเขาฟักทองยักษ์สีสันสดใส และลานฟักทองหลากหลายสายพันธุ์ ก่อนจะ อิ่มเอมไปกับผลงานศิลปะและการเวิร์คชอปจากบรรดาศิลปินมากฝีมือ ในโครงการ Jim Thompson Art Center on Farm

จุดที่ 3 หมู่บ้านอีสานและหมู่บ้านศิลปิน
เรียนรู้และสัมผัสบรรยากาศอีสานดั้งเดิม ทั้งส่วนของหมู่บ้านอีสานที่หาชมได้ยาก พร้อมการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นของชาวอีสานพื้นเมืองแบบครบครัน อาทิ การวาดฮูปแต้ม การตีหม้อ การทำเครื่องจักสาน เป็นต้น

ก่อนสนุกสนานกับการผลิตข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่การนวด การตำข้าว การฝัดข้าว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมได้ทุกขั้นตอน พร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตหนอนไหม ตั้งแต่ผีเสื้อจนกลายเป็นเส้นไหมล้ำค่า

จุดที่ 4 สวนไม้ดอกและตลาด จิม ทอมป์สัน
ประทับใจไปกับสวนดอกไม้หลากหลายชนิดที่ได้รับการตกแต่งอย่างประณีต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพที่สวยงามไว้เป็นที่ระลึก พร้อมชมการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าไหม และการทำชาใบหม่อนอย่างใกล้ชิด

ปิดท้ายด้วยการเลือกซื้อผลผลิต ของฟาร์มทั้งผัก ผลไม้สดและแปรรูป ไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆของ จิม ทอมป์สันในราคาสุดพิเศษ

ราคาบัตรเข้าชม

บัตรล่วงหน้า
วันธรรมดา : เด็ก 100 บาท (สูง 100 – 140 ซม.) , ผู้ใหญ่ ราคา 150 บาท, ผู้สูงอายุ 90 บาท (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
วันเสาร์ อาทิตย์ : เด็ก 140 บาท, ผู้ใหญ่ ราคา 180 บาท, ผู้สูงอายุ 90 บาท

บัตรหน้าฟาร์ม
วันธรรมดา : เด็ก 130บาท, ผู้ใหญ่ ราคา 180 บาท, ผู้สูงอายุ 90 บาท
วันเสาร์ อาทิตย์ : เด็ก 160 บาท, ผู้ใหญ่ ราคา 220 บาท, ผู้สูงอายุ 90 บาท

เวลาเปิดปิด : 9.00 – 17.00 น. ทุกวัน
ที่ตั้ง : จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา