ฟาร์มปศุสัตว์, สถานที่ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวฟาร์มโคนม ชมธรรมชาติที่มวกเหล็ก

ในช่วงที่สายลมหนาวพัดมาเยี่ยมเยือนประเทศไทย การได้ท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อสัมผัสกับสายลมเย็นๆ และธรรมชาติที่สวยงาม เป็นการเติมพลังให้กับร่างกายเป็นอย่างดี แต่เชื่อเหลือเกินว่า ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อย ที่มีวันหยุดพักผ่อนไม่เอื้อต่อการเดินทางออกไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบค้างคืน ดังนั้นในโอกาสนี้ เราขอแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศ ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถไปเช้าเย็นกลับได้ นั่นก็คือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

อ.มวกเหล็ก คือประตูสู่ดินแดนที่ราบสูงโคราช แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามของทุ่งหญ้าและภูเขา ที่นี่จึงถูกเลือกให้เป็นสถานที่ตั้งของฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค ซึ่งตั้งอยู่ติดกับถนนมิตรภาพ ตรงข้ามโรงพยาบาลมวกเหล็กสามารถขับรถจากกรุงเทพฯ โดยใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น

ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะถือเป็นแหล่งเลี้ยงโคนมแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้มีการสาธิตการเลี้ยงโคนม และการถ่ายทอดทางวิชาการอย่างเป็นระบบ จนก่อให้เกิดอาชีพทางการเกษตรที่ยั่งยืน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น “อาชีพพระราชทาน” อันเกิดจากมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศเดนมาร์ก

โดยเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 9 แห่งเดนมาร์ก เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดฟาร์มสาธิตและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กิจการโคนมของประเทศไทยก็ได้เติบโต จนกลายเป็นอุตสาหกรรมโคนมที่ครบวงจรที่สุด แห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้อยู่ในความดูแลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งอาคารสำหรับฟาร์มสาธิตยังคงได้รับการรักษาเป็นอย่างดี และยังคงใช้งานจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผู้คนในฟาร์มเรียกขานสถานที่แห่งนี้ว่า “คอก 1962” ซึ่งเป็นปีที่ตรงกับพุทธศักราช 2505 หรือปีเริ่มต้นในการก่อตั้งนั่นเอง