ฟาร์มปศุสัตว์

ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ฟาร์มโชคชัย-2

ฟาร์มโชคชัย” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวฟาร์มโคนมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย เมื่อมาที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศ ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของเกษตรกร ทั้งยังได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การรีดนมวัว การผลิตไอศกรีมสด ชมการแสดงวิถีคาวบอย ชมลีลาสุนัขต้นแกะ การป้อนนมวัว เป็นต้น และยังมีพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรและรถใช้งานสมัยที่เริ่มบุกเบิกฟาร์ม นอกจากการได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้เรียนรู้การสอดประสานกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน

ที่ตั้ง : 169 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 02 532 2846
เว็บไซต์ : www.farmchokchai.com