สถานีทดลองเกษตร

สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ อ.ภูเรือ

สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าทดลองไม้ดอกไม้ผลทั้งของเมืองหนาวและพืชสวนของท้องถิ่นที่เหมาะสมต่อสภาพดินฟ้าอากาศและระบบนิเวศน์บนที่สูงของ จ.เลย


สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ ตั้งอยู่ตำบลปลาบ่า เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านวิชาการในการศึกษาค้นคว้าทดลองไม้ดอกไม้ผล khamcaocap.com ทั้งของเมืองหนาวและพืชสวนของท้องถิ่นที่เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศและระบบนิเวศ ได้แก่ ทุ่งซัลเวีย แปลงไม้กฤษณา สวนไม้หอมเฉลิมพระเกียรติ แปลงสตรอว์เบอร์รี่ โรงเรือนเพาะชำ ไม้กระถาง จากนั้นก็ถ่ายทอดเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยแก่เกตรกรและผู้ที่สนใจต่อไป นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมไม้ผลและไม้เมืองหนาวควรไปช่วงเดือนกันยายน-เมษายน

สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ เป็นสถานีทดลองเกษตรที่สูงเพียงแห่งเดียวในภาคอีกสาน มีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 5,000 ไร่ เปิดดำเนินการแล้ว 1,500 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้ 1,375 ไร่ พืชผัก 50 ไร่ ไม้ดอก 50 ไร่ และฝายเก็บน้ำ 25 ไร่ ภายในมีโรงเรือนและแปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวหลายชนิด ได้แก่ มะคาเดเมีย อโวคาโด ลิ้นจี่ สตรอเบอรี่ และไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ มีทั้งดอกลิลลี่ ลำโพง กุหลาบ หงอนไก่ ดาวเรือง

ภายในพื้นที่สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ งดงามไปด้วยแปลงไม้ดอกและไม้ผลเมืองหนาวนานาชนิดที่กระจายอยู่โดยรอบพื้นที่ ในช่วงฤดูหนาวบรรดาไม้ดอกจะพากันออกดอกบานสะพรั่งรับสายลมหนาว โดยเฉพาะคริสต์มาสสีแดงสดที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเส้นทางสายนี้ สำหรับไม้ผลเศรษฐกิจเมืองหนาวที่น่าสนใจ และทดลองปลูกได้ผลดีคือ มะคาเดเมียนัต เป็นพืชตระกูลถั่วยืนต้นที่มีีคุณค่าทางอาหารสูงและราคาดี กิโลกรัมเป็นพันบาท นอกจากนี้ยังมีส้มโอ ลิ้นจี่ ท้อ สาลี่ และพลับ

นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินชมหรือขับรถเที่ยวชมแปลงทดลองการเกษตรภายในสถานีได้ ปัจจุบันทางสถานนีมีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ให้บริการพร้อมอาหาร
จุดเด่นและสิ่งที่น่าสนใจ แปลงไม้ดอกเมืองหนาว ทุ่งซัลเวีย แปลงรวบรวมไม้ผลเมืองหนาว แปลงไม้กฤษณา สวนไม้หอมเฉลิมพระเกียรติ แปลงสตอเบอรี่ แปลงมะคาเดเมียและโรงอบมะคาเดเมีย บ้านไร่ปลายฟ้า (โรงเรือนเพาะชำไม้กระถาง)

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว
ชมแปลงไม้ดอกและไม้ผลเมืองหนาวนานาชนิด ชมขั้นตอนการกะเทาะและคั่วอบมะคาเดเมียนัต ชิมสตรอเบอรี่หวานฉ่ำสดๆ จากต้น ชมการเพาะชำไม้ที่บ้านไร่ปลายฟ้า ถ้าสนใจสามารถเลือกซื้อพืชผักผลไม้ และมะคาเดเมียนัตคั่วอบเกลือแสนอร่อย กลับไปได้