เขื่อน , อ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำบางพระ

ประวัติความเป็นมา

อ่างเก็บน้ำบางพระ เดิมเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรมชลประทาน ซึ่งได้เวนคืนจากราษฎรเพื่อสร้างขยายอ่างเก็บน้ำบางพระ เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายหลังจากการสร้างขยายเขื่อนเสร็จในปี พ.ศ. 2518 ได้กักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการอุตสาหกรรม และทำประปาเพื่อการบริโภค สามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 110 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบบนิเวศวิทยาจึงเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีนกนานาชนิดเข้าไปหากินและอาศัยอยู่บริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำบางพระ เช่น นกเป็ดน้ำต่างๆ นกยาง นกพริก ฯลฯ และนกที่หากินตามทุ่งหญ้าชายป่าต่างๆ เช่น นกกวัก นกคุ่ม นกกระแตแต้แว๊ด นกตะขาบทุ่ง ฯลฯ

เมื่อชาวบ้านผ่านมาท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบางพระ มักจะถือโอกาสยิงนกไปเป็นอาหาร บางคนถึงกับล่าไปขายเพื่อการค้า ราษฎรซึ่งอาศัยอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำจึงได้ร้องเรียนไปยังกองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้  เมื่อปี พ.ศ. 2519 กรมป่าไม้จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจและพบว่ามีความจำเป็นต้องประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2519 พร้อมกับปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งอาหารและพื้นที่ขยายพันธุ์ของนก

ข้อมูลทั่วไป

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ ตั้งอยู่ที่หลังเขาฉลาก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 11,600 ไร่ ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระมีศาลาเอนกประสงค์ ลานกิจกรรม เรือนนอน พื้นที่กางเต็นท์ ห้องน้ำ เส้นทางจักรยาน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สำหรับบริการให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่มาจัดกิจกรรมค่าย หรือค้างพักแรม

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอศรีราชา สามารถกักเก็บน้ำได้สูงถึง 110 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยน้ำที่กักเก็บได้จะนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภค

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่างเก็บน้ำบางพระมีต้นกำเนิดของแหล่งน้ำจากเทือกเขาเขียว โดยเป็นที่รวมของลำห้วยต่างๆ คือ ห้วยสุครีพ ห้วยวังหิน ห้วยกลุ่ม และห้วยปราบ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ระหว่าง 12-35 เมตร บริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำมีราษฎรปลูกอ้อยและมันสำปะหลังจนถึงตีนเขาเขียว

ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจากบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นพื้นที่โล่ง ราษฎรประกอบอาชีพในการทำไร่อ้อยและมันสำปะหลัง จึงทำให้อุณหภูมิค่อนข้างสูงทั้งสามฤดู

ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ สัตว์จำพวกนกมีมากกว่า 130 ชนิด เนื่องจากบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำเป็นสวนป่าซึ่งมีลักษณะเป็นป่าละเมาะร่มรื่น จึงเป็นที่อยู่อาศัยของนกกระรางหัวหงอก นกกระรางหัวขวาน นกบั้งรอก กระรอก กระแต กวางป่า ชะมด ลิงลม เสือปลา กระต่าย อีเห็น ค้างคาว ฯลฯ ภายในอ่างเก็บน้ำมีนกสำคัญๆ มาหากิน เช่น นกกาบบัว นกกระทุง นกกระสา ฯลฯ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นแหล่งดูนกใกล้กรุงเทพฯ ที่นักดูนกนิยมเดินทางมาเสมอ โดยจุดที่นักท่องเที่ยวมักมาดูนกกัน คือ จุดดูนกวังหิน เป็นจุดที่ห้วยวังหินไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำบางพระและมีเนินเขาเตี้ยๆ อยู่ต่อเนื่องกับบึงน้ำขนาดใหญ่ จึงเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำจำนวนมาก บริเวณต้นไม้ริมบึงเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของนกยางหลายชนิด ทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระจึงสงวนพื้นที่นี้ไว้เป็นสวนนกธรรมชาติวังหิน

ที่อ่างเก็บน้ำบางพระยังมีปลาชนิดต่างๆ อาศัยอย่างชุกชุม เป็นแหล่งหาปลาของชาวบ้านเพื่อเป็นอาหารและเพื่อการค้า ทั้งยังมีนักตกปลาจำนวนมากนิยมมาตกปลากันที่นี่ โดยเฉพาะบริเวณโรงสูบน้ำ

นอกจากนี้ที่อ่างเก็บน้ำบางพระ บริเวณที่ทำการสำนักชลประทาน ที่เป็นขอบอ่าง และบริเวณโดยรอบมีทิวทัศน์ที่สวยงาม จึงมีผู้นิยมมาถ่ายรูป รวมถึงถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกัน โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวประมาณเดือนมกราคม

อ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่างเก็บน้ำบางพระ

บริเวณนี้ยังเป็นแหล่งที่นักปั่นจักรยานมักใช้เป็นจุดนัดพบหรือจุดเริ่มต้นปั่นจักรยานระยะทางไกลอีกด้วย

อ่างเก็บน้ำบางพระ

ที่มา เว็บไซต์เที่ยวไทย ดอทคอม