เขื่อน , อ่างเก็บน้ำ

เขื่อนจุฬาภรณ์

เขื่อนจุฬาภรณ์2

เขื่อนจุฬาภรณ์ หรือเรียกอีกชื่อว่า เขื่อนน้ำพรม เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและยังอำนวยประโยชน์ในด้านชลประทาน ช่วยระบายน้ำเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ในพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานทีท่องเที่ยวภายในเขื่อน เช่น บ้านพัก ร้านอาหารไว้รับรองนักท่องเที่ยว เรือสำหรับให้ล่องชมอ่างเก็บน้ำ มีจุดชมวิวทิวทัศน์เหนือเขื่อน ศูนย์ทดลองพืชเมืองหนาว และหอดูดาว ติดต่อบ้านพักรับรองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้โดยตรง

เขื่อนจุฬาภรณ์1

แผนที่