สถานที่ท่องเที่ยว, เขื่อน , อ่างเก็บน้ำ

เขื่อนภูมิพล

เขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่ที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย และเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2496 แล้วเสร็จทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 เขื่อนนี้เดิมชื่อ เขื่อนยันฮี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า เขื่อนภูมิพล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 เขื่อนภูมิพลแห่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ เขื่อนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสำคัญคือการขาดแคลนแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกร และเป็นแหล่งสร้างพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้คุณสามารถเข้าไปชมทัศนียภาพเหนือสันเขื่อนได้อีกด้วย