ฟาร์มโชคชัยข-1
ฟาร์มปศุสัตว์

ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

“ฟาร์มโชคชัย” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวฟาร์มโคนมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย เมื่อม…

Continue Reading
sma
ฟาร์มปศุสัตว์

Small Farm (สมอลล์ ฟาร์ม)

Small Farm (สมอลล์ ฟาร์ม) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ที่แนะนำอีกที่หนึ่งสำหรับใครที่อยากเที่ยวธรรมชาติ บรรยากาศดีๆ มีสัตว์ให้ชมมีร้านกาแฟให้ได้นั่งดื่มแล…

Continue Reading
ฟาร์มปศุสัตว์, สวนดอกไม้, สวนผลไม้, ไร่

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

ประวัติความเป็นมา ปีพ.ศ. 2531 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เริ่มจากการเป็นแหล่งผลิตไข่ไหมจำหน่ายให้สมาชิกเกษตรกรเพื่อรับซื้อรังสดในการผลิตเส้นไหม และเป็นพื้นที่…

Continue Reading