สถานที่ท่องเที่ยว, เขื่อน , อ่างเก็บน้ำ

เขื่อนภูมิพล

เขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่ที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย และเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เริ่มก่อสร้าง…

Continue Reading
เขื่อน , อ่างเก็บน้ำ

เขื่อนขุนด่านปราการชล

       เขื่อนขุนด่านปราการชล ชื่อเดิมเรียกว่า เขื่อนคลองท่าด่าน gclubsupport.comเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก [1] ตั้งอยู่ที่บ้าน…

Continue Reading
เขื่อน , อ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ

อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ อ่างเก็บน้ำห้วยปรืออยู่ที่ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง แยกซ้ายมือจากถนนไปน้ำตกสาริกา-นางรอง ตรงหลักกิโลเมตรที่ 1 ไปตามถนนเขาทุเรียนระยะทา…

Continue Reading
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อน , อ่างเก็บน้ำ

เขื่อนจุฬาภรณ์

เขื่อนจุฬาภรณ์ หรือเรียกอีกชื่อว่า เขื่อนน้ำพรม เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไ…

Continue Reading
เขื่อนสิรินธร
เขื่อน , อ่างเก็บน้ำ

เขื่อนสิรินธร

เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนดินเอนกประสงค์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ตั้งอยู่ในอำเภอสิรินธร (เดิมอยู่ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร) จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนสิรินธร เ…

Continue Reading