sma
ฟาร์มปศุสัตว์

Small Farm (สมอลล์ ฟาร์ม)

Small Farm (สมอลล์ ฟาร์ม) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ที่แนะนำอีกที่หนึ่งสำหรับใครที่อยากเที่ยวธรรมชาติ บรรยากาศดีๆ มีสัตว์ให้ชมมีร้านกาแฟให้ได้นั่งดื่มแล…

Continue Reading
สถานีทดลองเกษตร

ดอยอ่างขาง

ประวัติความเป็นมา ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคำว่า “อ่างขาง” ในภาษาเหนือ หมายถึง อ่างรูปสี่…

Continue Reading
สวนสมุนไพร

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประวัติความเป็นมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำสวนสมุนไพรขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ณ บริเวณศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพักพนักงาน ต.มาบข่า กิ่ง อ.นิค…

Continue Reading
สวนดอกไม้, สวนผลไม้, ไร่

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

ประวัติความเป็นมา เริ่มจากคุณสุรชัย ตั้งใจตรง และภรรยา คุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ เจ้าของไร่องุ่นได้มีโอกาสเดินทางไปอิตาลี และเที่ยวชมไร่องุ่นหลายแห่ง ด้…

Continue Reading
ฟาร์มปศุสัตว์, สวนดอกไม้, สวนผลไม้, ไร่

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

ประวัติความเป็นมา ปีพ.ศ. 2531 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เริ่มจากการเป็นแหล่งผลิตไข่ไหมจำหน่ายให้สมาชิกเกษตรกรเพื่อรับซื้อรังสดในการผลิตเส้นไหม และเป็นพื้นที่…

Continue Reading