ม่อนแจ่ม
สวนดอกไม้

ม่อนแจ่ม

ม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียงแค่ 40 นาทีเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านม้ง หนองหอย …

Continue Reading
Swiss Sheep Farm
ฟาร์มปศุสัตว์

สวิส ชีพ ฟาร์ม (Swiss Sheep Farm)

ฟาร์มแกะ แบบสวิสเซอร์แลนด์ ท่ามกลางหุบเขาแห่งความรักที่โอบล้อมคุณ ด้วยไออุ่นสไตล์ยูโรคันทรี และธรรมชาติที่สวยงามของเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี ที่แห่งนี้คุณจ…

Continue Reading
อัลปาก้าฮิลล์
ฟาร์มปศุสัตว์

อัลปาก้าฮิลล์ (AlpacaHill)

อัลปาก้าฮิลล์ ฟาร์มอัลปาก้าแห่งแรกและแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดของไทย ยินดีต้อนรับท่านสู่ดินแดนอันสวยงาม ซึ่งเต็มไปด้วยอัลปาก้าขนปุย วิ่งเล่นอยู่ทามกลางทุ…

Continue Reading
ฟาร์มโชคชัยข-1
ฟาร์มปศุสัตว์

ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

“ฟาร์มโชคชัย” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวฟาร์มโคนมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย เมื่อม…

Continue Reading