sma
ฟาร์มปศุสัตว์

Small Farm (สมอลล์ ฟาร์ม)

Small Farm (สมอลล์ ฟาร์ม) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ที่แนะนำอีกที่หนึ่งสำหรับใครที่อยากเที่ยวธรรมชาติ บรรยากาศดีๆ มีสัตว์ให้ชมมีร้านกาแฟให้ได้นั่งดื่มแล…

Continue Reading
สถานีทดลองเกษตร

ดอยอ่างขาง

ประวัติความเป็นมา ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคำว่า “อ่างขาง” ในภาษาเหนือ หมายถึง อ่างรูปสี่…

Continue Reading
สวนสมุนไพร

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประวัติความเป็นมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำสวนสมุนไพรขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ณ บริเวณศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพักพนักงาน ต.มาบข่า กิ่ง อ.นิค…

Continue Reading
สถานีทดลองเกษตร

สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ

ประวัติความเป็นมา ในพื้นที่ภาคอีสานมีเพียงจังหวัดเลยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น และมีระดับความสูงเหมาะสมต่อการเกษตรบนที่สูง  กรมวิชาการเกษต…

Continue Reading
สวนดอกไม้, สวนผลไม้, ไร่

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

ประวัติความเป็นมา เริ่มจากคุณสุรชัย ตั้งใจตรง และภรรยา คุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ เจ้าของไร่องุ่นได้มีโอกาสเดินทางไปอิตาลี และเที่ยวชมไร่องุ่นหลายแห่ง ด้…

Continue Reading