อัลปาก้าฮิลล์
ฟาร์มปศุสัตว์

อัลปาก้าฮิลล์ (AlpacaHill)

อัลปาก้าฮิลล์ ฟาร์มอัลปาก้าแห่งแรกและแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดของไทย ยินดีต้อนรับท่านสู่ดินแดนอันสวยงาม ซึ่งเต็มไปด้วยอัลปาก้าขนปุย วิ่งเล่นอยู่ทามกลางทุ…

Continue Reading
ฟาร์มโชคชัยข-1
ฟาร์มปศุสัตว์

ฟาร์มโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

“ฟาร์มโชคชัย” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวฟาร์มโคนมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย เมื่อม…

Continue Reading
ไร่ชาสิงห์ปาร์ค-2
ไร่

ไร่ชาสิงห์ปาร์ค(ไร่บุญรอด)

ไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุน อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร…

Continue Reading
ไร่ชาฉุยฟง-2
ไร่

ไร่ชาฉุยฟง

ไร่ชาฉุยฟง ปัจจุบันมี 2 แห่ง ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ที่เพิ่งเปิดล่าสุดและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ในอำเภอแม่จัน เชียงราย ก่อนถึงบ…

Continue Reading