ข่าวทั่วไป

Tasek Lama Recreational Park

อุทยานและสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติใน บรูไนดารุสซาลามรีวิวและภาพถ่ายของอุทยาน สวน และสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอื่น ๆ ใน บรูไนดารุสซาลามTasek Lama Recreational Park อันดับที่ 1 จาก 38 ธรรมชาติและอุทยาน ใน บันดาร์เสรีเบกาวันสวนสาธารณะ เป็นสวนสาธารณะมีคนไปเดิน วิ่งออกกำลัง มีน้ำตก ผาจำลองให้ปีน มีหอชมวิว ไม่มีค่าเข้าชม อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองน้ำตกที่สวยงามมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเดินไปวิธีและลิงจำนวนมาก ! เดินออกติดตามไปไกลกว่าซึ่งก็ดี ใช้เวลาไม่นานในการเดินทางไปรอบๆเราใช้เวลา 1 . 5 พร้อมด้วยการหยุดพักและภาพถ่าย พาเพื่อนๆไปที่นั่น อยู่ใกล้กับตัวเมืองได้

Tasek Lama Recreational Park